BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO „ORNAMENT”

Gehäuse

W ramach kontraktu wybudowano pięć dziewięciokondygnacyj- nych budynków, w których łącznie powstały 394 mieszkania o powierzchni użytkowej 24 371 m2 oraz lokale usługowe zlokalizowa- ne w kondygnacji parteru. W każdym z budynków dwie kondygnacje przeznaczono na garaże – zarówno podziemne, jak i naziemne. Wybudowano również chodniki, drogi i parkingi wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowano pobliskie tereny zielone oraz wykonano place zabaw dla mieszkańców.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: WHITE STONE DEVELOPMENT WARSZAWA
  • Form: Generalny Wykonawca
  • Wert: > 50 mln
  • Zeit: Listopad 2015 - Lipiec 2020
Karte erhalten
+48 91 422 0 885