BBP - MEAT SOLUTIONS

Industriegebäude

W ramach inwestycji wybudowano halę produkcyjną wraz z magazy- nami mroźni, chłodni i kriogeniczną komorą zamrażania oraz dwukon- dygnacyjny budynek biurowy przygotowany „pod klucz”. Wybudowano również kotłownię technologiczną oleju termalnego oraz kotłownię pary technologicznej. Wykonano wewnętrzne instalacje: chłodniczą, mroźniczą, wentylacji, wodno-kanalizacyjną, sanitarną, elektryczną, sprężonego powietrza oraz oleju termalnego i pary technologicznej. Na terenie całego zakładu położono specjalistyczne posadzki przeznaczone do przetwórstwa mięsnego w systemie Vespucrete, a także zamontowano technologię przetwórstwa mięsnego firmy CFS- GEA. Zagospodarowano również teren wokół inwestycji – wykonano drogi, dojazdy i place.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: BBP SP. Z O.O.
  • Form: Design and build
  • Wert: > 20 mln
  • Zeit: Kwiecień 2011 - Kwiecień 2012
Karte erhalten
+48 91 422 0 885