HALA RADIOMETER SOLUTIONS

Industriegebäude

W ramach kontraktu wybudowano halę produkcyjno-magazynową ,dwukondygnacyjny budynek administracyjny oraz budynek magazynowy o łącznej powierzchni 3 418 m2. Sporządzono projekty wykonawcze i powykonawcze. Wykonano zewnętrzne instalacje sanitarne wraz z przy czami. Wewnątrz budynków wykonano nastepujące instalacje sanitarne: kanalizację sanitarną , pod nią, kanalizację deszczową podstawową i awaryjną z podgrzewanymi wpustami, instalację c.w.u. z zasobnikiem ciepłej wody o poj. 1000l, kotłownię gazową o mocy 300 kW, instalację sprężonego powietrza z odzyskiem ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskami glikolowymi, instalację chłodniczą opartą na agregacie wody lodowej o mocy 300 kW, klimatyzację w oparciu o klimakonwektory, instalację tryskaczową zgodnie z standardem FM Global wraz z montażem zbiornika p.po . 700 m3, prysznic bezpieczeństwa, instalację gaszenia gazem w oparciu o gaz Inergen, instalację hydrantów wewnętrznych, niezależną instalację klimatyzacji w serwerowni, instalację chłodniczą w pomieszczeniu chodni, ogrzewanie podłogowe części administracyjnej oraz instalację BMS ułatwiającą zarządzenie wszystkimi instalacjami na obiekcie. Z zakresu instalacji elektrycznych wykonano: oświetlenie zewnętrzne LED, instalację odgromową , instalację gniazd wtykowych 230V i 400V, wewnętrzne oświetlenie obiektów, ochronę pożarową oświetlenie ewakuacyjne i oddymianie, sygnalizację alarmową pożaru (SAP), instalacje multimedialne i system sieci strukturalnej (LAN). Obiekt wyposażono w kontrol dostępu, system antywłamaniowy oraz monitoring CCTV. Wybudowana hala jest jednym z najnowocześniejszych na ecie zakładów produkujących płyny medyczne wykorzystywane do analizatorów krwi.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: RADIOMETER SOLUTIONS
  • Form: Design and build
  • Wert: 10 - 20 mln
  • Zeit: Lipiec 2015 – Luty 2016
Karte erhalten
+48 91 422 0 885