NCDC "STARA PRALNIA"

Öffentliches Gebäude

W ramach kontraktu dokonano przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu starej pralni wojskowej na nowoczesny budynek biurowy dla branży IT o powierzchni użytkowej 1 600 m2 i kubaturze 7 771 m3. Podczas prac wykonano modernizację istniejących zabytkowych elewacji z cegły klinkierowej, a wewnątrz budynku powstał nowy strop zawieszony na cięgnach podczepionych do konstrukcji dachu - tzw. pływający strop. Wybudowano również przeszkloną nową klatkę scho- dową łączącą w jedną całość stropy istniejącego budynku z budyn- kiem rozbudowywanym, a także zaadoptowano i rozbudowano istnieją- cą kotłownię na budynek kantyny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że podczas prac budowlanych odkryto fragmenty XVIII-wiecznego ceglanego muru Fortu Prusy, który stał się częścią pomieszczenia przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku. Kontrakt został zrealizowa- ny pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: LEISURE POLISH INVEST SP. Z O.O.
  • Form: Design and build
  • Wert: > 10 mln
  • Zeit: Listopad 2013 - Marzec 2016
Karte erhalten
+48 91 422 0 885