ZAKŁADY JUPITER BACH POLSKA

Industriegebäude

W ramach inwestycji wybudowano budynek produkcyjny wraz z częścią administracyjno-biurową. Konstrukcję głównej hali wykonano z elementów stalowych prefabrykowanych, posadowionych bezpośrednio, w czteronawowym układzie konstrukcyjnym o łącznym ciężarze 280 ton. Obiekt obudowano płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej, a dach budynku wyposażono w system asekuracji przed upadkiem z wysokości. Na potrzeby obsługi dostaw wybudowa- no przylegającą do hali wiatę o konstrukcji stalowej. Wewnątrz hali produkcyjnej zastosowano specjalistyczne betonowe posadzki antystatyczne utwardzone powierzchniowo kwarcami. Halę wyposażo- no także w chłodnię oraz lakiernię z indywidualnym systemem wentylacji mechanicznej. Ze względu na specyfikę produkcji elemen- tów wielkogabarytowych wykonano żelbetowe kanały technologiczne ukryte w posadzce w ilości 552 mb. do rozprowadzenia specjalistycz- nych instalacji. Obiekt wyposażono w instalacje: elektryczne, teletech- niczne, c.o., wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, odzysku ciepła ze sprężarek oraz instalację tryskaczową zaprojektowaną i wykonaną w standardzie NFPA. Zakres prac obejmował także wyposażenie hali w sześć suwnic natorowych działających w tandemach, każda o udźwi- gu 3,2 tony. Łączna powierzchnia użytkowa wraz z wiatą wyniosła 6 165 m2. Wybudowano również infrastrukturę zewnętrzną, w której powierzchnia nawierzchni utwardzonych wyniosła 15 424 m2. Przed rozpoczęciem zagospodarowania terenu wokół inwestycji wykonano także wymianę gruntu nienośnego w ilości przekraczającej 25 000 m3 wraz z odwodnieniem.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: JUPITER GROUP LLC
  • Form: Design and build
  • Wert: 10 - 20 mln
  • Zeit: Luty 2017 – Listopad 2017
Karte erhalten
+48 91 422 0 885