GARO SZCZECIN

Industriegebäude

Dla firmy Garo zaprojektowano oraz wybudowano nową halę magazy- nową wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem produkcyjno-biurowym z zapleczem socjalnym o powierzchni całkowitej 4 690 m2. W nowo powstałym obiekcie produkowane będą nowoczesne ładowarki do samochodów elektrycznych i hybrydowych. Przed budową wykona- no kompleksowe prace projektowe - od opracowania koncepcji, do sporządzenia szczegółowych projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Halę magazynową oraz budynek produkcyjno-biurowy wybudowano w konstrukcji betonowej prefabrykowanej, uwzględniając roboty wykończeniowe oraz dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego o udźwigu 1,6 t. Wykonano kompleksową instalację sanitarną wraz z niezbędnymi przyłączami i zewnętrznym zbiornikiem retencyjno-odparowującym oraz regulato- rem przepływu. Zadbano także o wewnętrzne instalacje mechaniczne obejmujące: instalację aparatów grzewczych i grzewczo-wentylacyj- nych, instalację ciepła technologicznego i wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalację schładzania powietrza obiegowego (klimaty-zację) oraz technologiczną instalację sprężonego powietrza. Wykonano również instalacje elektryczne z oświetleniem LED, instalacje teletech- niczne w zakresie ochrony pożarowej SAP, instalacje multimedialne, system sieci strukturalnej (LAN), telewizję dozorową CCTV, system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji wynosi 4 489 m2, a kubatura obiektu 29 845 m3.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: GARO POLAND LLC
  • Form: Design and build
  • Wert: < 10 mln
  • Zeit: Październik 2016 – Listopad 2017
Karte erhalten
+48 91 422 0 885