IKEA SZCZECIN

Öffentliches Gebäude

Inwestycja obejmowała budowę trzykondygnacyjnego budynku IKEA wraz z niezbędnym zapleczem biurowym, socjalnym i higieniczno- -sanitarnym o łącznej powierzchni 47 211 m2 i kubaturze 294 490 m3. Na parterze wybudowano garaż z miejscami postojowymi, plac załadunkowy oraz pomieszczenia techniczne, a I i II piętro budynku przeznaczono na przestrzeń wystawienniczo-handlowo-usługową. W ramach kontraktu wykonano roboty ziemne (makroniwelację terenu, jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, drogi manewrowe i wewnętrzne), roboty konstrukcyjne oraz prace wykończeniowe w budynku (posadzki, stropy, ściany, sufity podwieszane, schody ruchome, trawelator, dźwigi, witryny, ślusarka drzwiowa i okienna, schody kamienne, balustrady stalowe, wyposażenie sanitarne). Dach wyposażono w systemy asekuracji, wentylacji, doświetlenia, instalacji odgromowej i podciśnieniowego odwodnienia. Wykonano instalacje elektryczne (rozdzielnie, agregat, transformatory 2x2,5 MVA, szynoprzewody - 4000A, 100A, 63A, oświetlenie podstawowe), instalacje teletechniczne (SSP, DSO, przyzywowy, domofonowy, CO i LPG) oraz instalacje wodociągowe (przyłącze wody, technologia dozowania chloru, zmiękczania wody, odwróconej osmozy, instalacja hydrantowa, nawodnienia terenów zielonych), a także instalacje: automatyki i BMS, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanaliza- cyjne (sanitarna, tłuszczowa), kanalizacji deszczowej, grzewczo-chłodnicze HVAC (kotłownia, instalacja grzewcza i instalacja grzewczo-chłodnicza na potrzeby urządzeń - promienników wodnych, klimakonwektorów oraz grzejników) i instalację PPOŻ (tryskaczową).

Zurück zur Projektliste
  • Investor: IKEA RETAIL LLC
  • Form: Generalny Wykonawca
  • Wert: >100 mln
  • Zeit: Luty 2020 – Marzec 2021
Karte erhalten
+48 91 422 0 885