BUDOWA PARKU HANDLOWEGO „MIESZKA”

Öffentliches Gebäude

Kontrakt obejmował w pierwszej kolejności rozbiórkę i wyburzenia istniejących obiektów oraz podziemnej infrastruktury pod budowę Centrum Handlowego „Mieszka” o powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2 i kubaturze 73 784 m3. W ramach inwestycji wykona- no roboty związane z nowym uzbrojeniem i zagospodarowaniem działki, zamontowano konstrukcję nośną obiektu z żelbetonowych elementów prefabrykowanych oraz stalową konstrukcję nośną dachu, daszków nad wejściami i konstrukcje pod reklamy. Wyko- nano roboty murowe i wykończeniowe, zamontowano elewację z płyt warstwowych oraz fasadową stolarkę aluminiową. Obiekt wyposażono w instalacje: elektryczne wraz z oświetleniem, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, wodno-kanali- zacyjną, hydrantową i oddymiania. Zamontowano także elewacje wentylową z płyty Rockpanel i HPL oraz stalowy pylon reklamowy. Dla wybranych najemców centrum handlowego wykonano roboty wykończeniowe w formule „pod klucz”. Inwestycja obejmowała także przebudowę odcinka ul. Milczańskiej z wykonaniem nowych nakładek asfaltowych oraz wybudowaniem dojazdów, parkingu i chodników o łącznej powierzchni 7 362 m2.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: JP DEVELOPMENT
  • Form: Build
  • Wert: 20 - 50 mln
  • Zeit: Marzec 2019 – Marzec 2020
Karte erhalten
+48 91 422 0 885