ROCKWOOL MAGAZYN CITO 2

Industriegebäude

W ramach kontraktu wybudowano magazyn wysokiego składowania Rockfon Cito 2 wraz z budynkiem administracyjnym (mieszczącym portiernię i wagi samochodowe) o łącznej powierzchni użytkowej 7 100 m2 i kubaturze 87 800 m3. Wykonano całość infrastruktury towarzyszącej, w tym pompownię instalacji tryskaczowej ze zbiorni- kiem wody o pojemności 680 m3 w standardzie FM Global. Wybu- dowano drogi i place manewrowe, zjazd z drogi powiatowej oraz samo- chodowy przejazd kolejowy o łącznej powierzchni 12 300 m2. Projekt został zrealizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów).

Zurück zur Projektliste
  • Investor: ROCKWOOL POLSKA SP. Z O.O
  • Form: Generalny Wykonawca
  • Wert: 10 - 20 mln
  • Zeit: Lipiec 2013 - Grudzień 2013
Karte erhalten
+48 91 422 0 885