ZAKŁADY JAEGER

Industriegebäude

W ramach inwestycji wybudowano halę produkcyjno-magazynową o układzie dwunawowym wraz z chłodnią technologiczną i lakiernią posiadającą indywidualny systemem wentylacji mechanicznej. Obiekt wyposażono w instalacje: elektryczne, teletechniczne, c.o., wentylacji i klimatyzacji, wodociągową oraz odwodnienia dachu w systemie pod- ciśnieniowym. W posadzce przemysłowej wykonano system kanałów podziemnych dystrybuujących media do urządzeń technologicznych. Wybudowano również budynek administracyjno-biurowy o dwóch kondygnacjach nadziemnych i żelbetowej piwnicy przeznaczonej na szatnie i zaplecze socjalne. Wykonano wentylowaną z płyt włóknisto- -cementowych elewację biurowca wraz z przeszkleniem w systemie fasadowym firmy Aluprof. Wybudowano również infrastrukturę wokół inwestycji - drogi, dojazdy, chodniki oraz takie sieci zewnętrzne jak: hydrantowa, wodociągowa, deszczowa, sanitarna, gazowa i podlewania zieleni. Postawiono także zewnętrzny zbiornik retencyjny wody opado- wej, a teren inwestycji ogrodzono w systemie panelowym. Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonych wyniosła 12 000 m2, a objętość wykonanych prac ziemnych przekroczyła 61 300 m3.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: JAEGER POLAND LLC
  • Form: Generalny Wykonawca
  • Wert: 10 - 20 mln
  • Zeit: Maj 2016 – Marzec 2017
Karte erhalten
+48 91 422 0 885