SCHŁADZALNIA DROBIMEX SZCZECIN

Industriegebäude

W ramach inwestycji wykonano dwukondygnacyjny budynek z linią technologiczną schładzania tuszek oraz częścią produkcyjną w parterze o powierzchni użytkowej 2 879 m2 i kubaturze 28 415 m3, a także fundamenty i wiatę na załadunek piór. Konstrukcja budynku wykonana została z prefabrykatów żelbetowych i konstrukcji stalowej. Jest to referencyjny obiekt branży spożywczej, ze zlokalizowaną na piętrze chłodnią wyposażoną w nowoczesną linię technologiczną schładzania tuszek drobiowych oraz częścią produkcyjną w parterze. Podczas budowy zakładu zastosowano najnowsze rozwiązania i materiały stoso- wane w budownictwie dla branży spożywczej i chłodniczej. Połączenie technologii schładzania z elementami konfekcjonowania i logistyki finalnego produktu w tym samym budynku, zlokalizowanym na stosun- kowo małym obszarze zabudowy, pozwala inwestorowi zaoszczędzić teren inwestycyjny i zwiększyć wydajność produkcji ze 100 do 180 tysięcy tuszek kurcząt na dobę. W ramach inwestycji zagospodarowano teren wokół istniejących zakładów o łącznej powierzchni 8 040 m2.Kontrakt został wykonany pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.

Zurück zur Projektliste
  • Investor: DROBIMEX SP. Z O.O.
  • Form: Design and build
  • Wert: 10 - 20 mln
  • Zeit: Sierpień 2014 - Październik 2015
Karte erhalten
+48 91 422 0 885